Skip to main content

Anvisningar och manualer

Anvisningar, KIs lokala manualer och nationella lathundar för dig som arbetar i Ladok på KI. Här hittar du även nationella instruktionsfilmer för hur du utför vissa uppgifter.

Nationellt utbildningsmaterial