Användarvillkor för centralt förmedlade licenser

På den här sidan hittar du en lista över de programvaror som förnyas och hanteras av KI:s licensfunktion vid IT-avdelningen. Programvarorna beställs via inköpsportalen Wisum.

Wisum

Gå direkt till Inköpsportalen Wisum
Se villkor för användning under respektive program. 

Adobe Acrobat DC Professional

Alltid senaste versionen av Adobe Acrobat som används för att skapa, visa och redigera pdf-dokument.

Programmet får installeras på max 2 datorer men ej användas samtidigt.

 • 1 licens/användare.
 • Abonnemangslicens.

Villkor för användning för dig som anställd:

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på båda enheterna. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst en enhet måste vara KI-ägd
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här 
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Namngiven användare
 • Versionsstöd Senaste

Villkor för användning för dig som anknuten:

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på båda enheterna. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Namngiven användare
 • Versionsstöd Senaste

Adobe CCE Alla program 

Innehåller alla Adobe-program.

 • Programmet får installeras på max 2 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare
 • Abonnemangslicens

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst en enhet måste vara KI-ägd.
 • Kommersiell användning Nej 
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens  
 • Licensiering Namngiven användare
 • Versionsstöd Senaste 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning Nej 
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens  
 • Licensiering Namngiven användare
 • Versionsstöd Senaste 

Affinity

Affinity erbjuder alternativ till Photoshop, Illustrator och InDesign

 • Anställda och studenter får även använda dessa program hemma. Affinity har dessutom programvara för iPad.
 • 1 licens/användare.
 • Abonnemangslicens

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbets-relaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. Den privata enheten aktiveras med separat nyckel 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 1 KI-ägd enhet där användare är primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt.  
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac, Systemkrav: Affinity DesignerSystemkrav: Affinity Photo, Systemkrav: Affinity Publisher
 • Debiteringsmodell  Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet 
 • Versionsstöd Senaste 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 1 KI-ägd enhet där användare är primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt.  
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac, Systemkrav: Affinity DesignerSystemkrav: Affinity Photo, Systemkrav: Affinity Publisher
 • Debiteringsmodell  Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet 
 • Versionsstöd Senaste 

Endnote

Referenshanteringsprogram som används av många.

 • Licenser för EndNote finns för Mac OS X och Windows som en full licens (ny installation) eller som en uppgraderingslicens från (2) tidigare versioner av EndNote
 • Sekundärlicens - installation av EndNote får göras på tre datorer för institutionens och arbetsrelaterade ändamål så länge användaren är samma person
 • 1 licens/användare
 • Tillsvidarelicens 

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 3 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst två av dessa enheter måste vara KI-ägda enheter.
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac, För systemkrav, se här. 
 • Debiteringsmodell Tillsvidarelicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd & kompabilitet Senaste

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 3 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac, För systemkrav, se här. 
 • Debiteringsmodell Tillsvidarelicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd & kompabilitet Senaste

FileMaker

Databasverktyg, finns för Mac OS X och Windows, kan också användas på IOS-enheter.

 • Från version 17 tillämpar Filemaker en ny licensmodell – licensformen omfattar hela Filemaker plattformen och den erbjuds endast som 1-årig hyreslicens (årslicens).
 • Den tidigare klienten FM Pro har utgått och ersatts med FM Pro Advanced (inkl FM Platform), önskas inte Advanced-funktionerna kan dessa väljas bort vid installationen.
 • Serverlicenser är inte längre tillgängliga som separat licensiering, den är inkluderad i FM plattformen utan kostnad – varje enskild anslutning till en FM server kräver dock en klientlicens, detta gäller anslutning via WWW, klient eller FM GO (iOS).
 • Varje klientlicens berättigar till installation på upp till 3 enheter, dessa kan ej användas samtidigt.
 • Kostnaden för licensen beräknas från antal återstående månader under licensperioden vid registreringstillfället. Angivet pris i Wisum avser helårskostnaden.

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 3 enheter/licens där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst två av dessa enheter måste vara KI-ägda enheter. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac & IOS. För system-krav, se här. 
 • Debiteringsmodell Kostnaden för licensen beräknas från antal återstående månader under licensperioden vid registreringstillfället. Angivet pris i Wisum avser helårs-kostnaden. 
 • Licensiering Enhet 
 • Versionsstöd Senaste 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 3 enheter/licens där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac & IOS. För system-krav, se här. 
 • Debiteringsmodell Kostnaden för licensen beräknas från antal återstående månader under licensperioden vid registreringstillfället. Angivet pris i Wisum avser helårs-kostnaden. 
 • Licensiering Enhet 
 • Versionsstöd Senaste 

GraphPad 

GraphPads program Prism är ett statistikprogram. Grupplicens kan användas av hela KI. 

 • Finns för Mac och PC, en installation knuten till datornamnet och datorns MAC-adress
 • 1 licens per installation/dator
 • Abonnemangslicens

Villkor för användning för dig som anställd och anknuten 

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 1 enhet/licens. Installation är knuten till datornamnet och datorns MAC-adress
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste

JMP

En licens får installeras på en primär och en sekundär dator.

 • 1 licens/användare
 • Abonnemangslicens

Villkor för användning för dig som anställd 

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter/licens där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst en av dessa enheter måste vara KI-ägda enheter. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav för Windows, se här. För systemkrav för Mac, se här. 
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter/licens där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav för Windows, se här. För systemkrav för Mac, se här. 
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste

Matlab

MATLAB är ett avancerat program för tekniska beräkningar samt interaktiv miljö för utveckling av algoritmer, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning. Till MATLAB finns en mängd toolboxar som utökar basfunktionaliteten.

I KI:s licenser ingår samtliga MATLAB-toolboxar. Licensen innebär att MATLAB jämte toolboxar får användas på datorer som ägs av lärosätet inkl. datasalar. KI har dessutom en studentoption som medger att KI:s studenter kan använda MATLAB i sina egna datorer.

 • MATLAB licensen är köpt tillsammans med Karolinska sjukhuset och kan alltså användas även där.
 • Får installeras och användas på 4 datorer samtidigt.
 • 1 licens/användare.
 • Abonnemanglicens.

Villkor för användning för dig som anställd 

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 4 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst tre enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac, Linux. För systemkrav, se här.  
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 4 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac, Linux. För systemkrav, se här.  
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste

Microsoft Visio Plan 2

Microsoft Visio Professional Visio är ett program som används för att skapa diagram och vektorgrafik.Den erbjuds som Plan 2. Läs mer om vad som ingår här: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/visio/microsoft-visio-plans-and-pricing-compare-visio-options
 

Villkor för användning för dig som anställd 

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast på en privat enhet för användning endast arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Användare kan installeras på upp till 5 PC eller Macs, 5  surfplattor och 5 smartphones. 4 /enhet måste vara KI-ägda och användaren primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst två enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej  
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här.
 • Debiteringsmodell Prenumerationslicens 
 • Licensiering Namngiven användare 
 • Versionsstöd Senaste 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Användare kan installeras på upp till 5 PC eller Macs, 5 surfplattor och 5 smartphones. 4 /enhet måste vara KI-ägda och användaren primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst två enheter måste vara KI-ägda. Alla enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej  
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här.
 • Debiteringsmodell Prenumerationslicens 
 • Licensiering Namngiven användare 
 • Versionsstöd Senaste 

Microsoft Project Plan 3 and 5

Project är ett program för att planera, följa upp och i viss mån rapportera ett projekt eller en portfölj av projekt. Den erbjuds som antingen Plan 3 eller Plan 5.
Jämför dessa här: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/project/compare-microsoft-project-management-software

Villkor för användning för dig som anställd 

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast på en privat enhet för användning endast arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Användare kan installeras på upp till 5 PC eller Macs, 5 surfplattor och 5 smartphones. 4 /enhet måste vara KI-ägda och användaren primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst två enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här.
 • Debiteringsmodell Prenumerationslicens
 • Licensiering Namngiven användare 
 • Versionsstöd Senaste

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Användare kan installeras på upp till 5 PC eller Macs, 5 surfplattor och 5 smartphones. 4 /enhet måste vara KI-ägda och användaren primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst två enheter måste vara KI-ägda. Alla enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här. 
 • Debiteringsmodell Prenumerationslicens
 • Licensiering Namngiven användare 
 • Versionsstöd Senaste

Papers

Referenshanteringsprogram för Mac OS X och Windows.

 • Sekundärlicens - installation av Papers får göras på tre datorer för institutionens och arbetsrelaterade ändamål så länge användaren är samma person.
 • 1 licens/användare.
 • Årslicens.

Villkor för användning för dig som anställd 

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 3 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst två enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här. 
 • Debiteringsmodell Årslicens 
 • Licensiering Tillsvidarelicens 
 • Versionsstöd Senaste 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 3 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac. För systemkrav, se här. 
 • Debiteringsmodell Årslicens 
 • Licensiering Tillsvidarelicens 
 • Versionsstöd Senaste 

SAS

SAS System, ursprungligen Statistical Analysis System ("Statistiskt analyssystem") är en samling datorprogram för databearbetning, statistisk analys och rapportering.

 • 1 licens/användare
 • En licens får installeras på en primär och en sekundär dator
 • Mac-användare får installera om de har virtuell Windows installerad
 • Abonnemangslicens.

Villkor för användning för dig som anställd 

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst en enhet måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Linux. För systemkrav, se här. 
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 3 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Linux. För systemkrav, se här. 
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste

SPSS

SPSS är ett datorprogram för statistisk analys.

 • En licens får installeras på en primär och en sekundär dator.
 • Licensen fungerar för både Windows och Macintosh.
 • 1 licens/användare.
 • Abonnemangslicens.

Villkor för användning för dig som anställd 

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst en enhet måste vara KI-ägd. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac & Linux. För systemkrav se här. 
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac & Linux. För systemkrav se här. 
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste

Stata BE (IC), MP2, SE  

Statistikprogram

 • 1 licens/användare.
 • Evighetslicens. När det finns en ny version kan du köpa en uppgradering

Villkor för användning för dig som anställd 

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst en enhet måste vara KI-ägd. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac & Linux. För systemkrav, se här.
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste och två versioner bakåt 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac & Linux. För systemkrav, se här.
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste och två versioner bakåt 

Statistica

Statistikprogram

 • Får installeras på endast en dator.
 • 1 licens per användare.
 • Abonnemangslicens.

Villkor för användning för dig som anställd och anknuten

 • Installation & användning på anställds privatägda enhet Nej
 • Installation & användning på antal enheter (per licens) Maximalt 1 enheter där användare är primär användare. Enheten måste vara KI-ägd. 
 • Kommersiell användning Nej
 • Plattformsstöd & systemkrav Windows, Mac & Linux. För systemkrav, se här
 • Debiteringsmodell Abonnemangslicens 
 • Licensiering Enhet
 • Versionsstöd Senaste

Zoom webbinarium

Licens för att hålla i webbinarier med upp till 1000 personer. Läs mer om andra verktyg för webbinarier.

 • 1 licens/användare
 • Årslicens

Villkor för användning för dig som anställd och anknuten

Har du frågor om programvarulicenser?
Kontakta IT-support på KI