Skip to main content

Användartyper i IDAC

De fem användartyperna som IDAC hanterar är anställd, anknuten, doktorand, student och extern/support.

Användartyper

  • Anställd: Personen ska ha ett gällande anställningsavtal med KI.
  • Anknuten: Personen ha ett gällande anknytningsavtal. En anknuten kan vara en enskild person eller en person som tillhör en organisation (bolag).
  • Doktorand: Personen ska vara antagen och aktiv inom utbildning på forskarnivå, med KI som lärosäte. En doktorand har en särskild koppling med KI, där studier på forskarnivå genom en individuell studieplan är kombinerat med forskningsarbete inom KI och att doktoranden antingen är anställd eller anknuten. Detta till skillnad från eventuella personer, anställda eller anknutna, som dessutom studerar.
  • Student: Personen ska vara antagen och aktiv inom utbildning på grund- eller avancerad nivå med KI som lärosäte.
  • Extern/support: För att tillhöra användartyp Extern/Support ska personen tillhöra en organisation (bolag) med ett gällande avtal.

Begrepp och definitioner for IT-behörighet (pdf)

Varför finns dessa regler?

Enhetliga regler och definitioner för vilka anställnings- och användartyper det finns på KI behövs för att undvika problem. Det finns framför allt två anledningar till varför KI behöver en gemensam definition av användartyper:

  1. Bara om alla använder samma begrepp och menar samma sak med samma uttryck kan vi säkerställa att KI:s riktlinjer och regler efterlevs.
  2. Gemensamma begrepp krävs för att datasystemen ska kunna hantera informationsflödet för att förenkla och automatisera processerna när någon börjar, slutar eller ändrar sin verksamhet vid KI.