Ändra ditt KI-lösenord i Office 365

Du kan ändra ditt lösenord i Office 365. Ändringen gäller lösenordet som du använder även för andra KI-tjänster, som till exempel biblioteket eller VPN-tjänsten.

Logga in på https://portal.office.com.

Klicka på ”inställningar” och ”Ändra lösenord”.

Följ instruktionerna för att byta lösenord. Skriv in ditt gamla lösenord och välj ett nytt starkt lösenord.