Always on VPN - för dig med Windows 10 inom Samordnad IT

Always on VPN är en VPN-lösning för dig som har en PC med Windows 10 och som jobbar på en institution som ingår i Samordnad IT. Always on VPN (VPN - Virtual Private Network) kopplar automatiskt upp dig. Du kan nå KI:s resurser utan att du behöver starta Cisco VPN eller verifiera dig med appen Microsoft Authenticator.

För datorer med Windows 10 inom Samordnad IT

Your background is a toned photo of a microscope, with KI's logotype.

Always on VPN fungerar för datorer med Windows 10 som ingår i Samordnad IT. Bakgrunden på ditt skrivbord är ett övertonad mikroskop.

Om du inte har en PC kan du fortsatt använda Cisco VPN.

Kom igång med Always on VPN

Du måste vara på campus samt kopplat till wi-fi nätverket KI Staff eller vara uppkopplad med sladd för att kunna konfigurera Always on VPN. 

Installation via Software Center

1. Öppna "Software Center" via startmenyn.

You can find the VPN by searching for "Always on VPN".

2. Installera "KI AlwaysOn VPN 1.0".

Frågor och svar om Always on VPN

Från vilka nät kan jag konfigurera Always on VPN?

Du behöver vara ansluten till fast nät eller det trådlösa nätet KI-Staff. 

Går all datatrafik via KI nu?

Nej, du har en så kallad delad anslutning vilket betyder att den kommunikation som behöver gå via KI sker över VPN medan övrigt surfande sker över internet.

Kan jag skriva ut på min printer hemma?

Ja, det går alldeles utmärkt.

Är det OK att använda streamingtjänster?

Ja, det är tillåtet så länge det inte strider mot KI:s IT-policy.

Går det att koppla bort Always on VPN?

Ja, du klickar på nätverkssymbolen och sedan ”KI AlwaysOn VPN ” Koppla ifrån, så är du frånkopplad.

Kan jag fortfarande använda det tidigare VPN:et Cisco AnyConnect?

Du ska i första hand använda AlwaysOn VPN, dock går det att inaktivera AlwaysOn VPN och sedan ansluta till Cisco.

Kontakt

Vid frågor kan du vända dig till IT-supporten.