Alkohol, droger och annan beroendeproblematik

Karolinska Institutet som arbetsgivare och lärosäte och alla anställda och studenter har ett gemensamt ansvar att aktivt verka för en drogfri arbets- och studiemiljö genom ett avståndstagande från alkohol, droger och andra beroendeframkallande medel.

Människor med beroendeproblematik finns överallt i samhället och vårt eget universitet utgör inget undantag. I Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § framgår att "Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall". Lagen framhåller också i 1 kap 3 § att den som genomgår utbildning skall likställas med arbetstagare.

KI:s ställningstaganden

Avståndstagandet från droger och beroendeframkallande medel gäller preparat som inte ordinerats av behörig läkare p g a t ex sjukdom. Intag av narkotikaklassade preparat i andra fall är enligt lag förbjudet.

Förtäring av alkohol på arbetstid och under fritid som får konsekvenser på arbetet eller studierna accepteras inte.

Hit kan du vända dig:

Anonyma alkoholister

Barnängsgatan 44 E
08-642 26 09

Anonyma narkomaner

Kammakargatan 41
08-411 44 17