Skip to main content

Aktiviteter - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap (PUF-V) har som ambition att skapa en kreativ, stimulerande, interaktiv och excellent forskarutbildningsmiljö som ger utrymme för egna reflektioner och initiativ för doktorander med behov av vårdvetenskaplig kunskap. Så förutom kurser så erbjuder programmet andra aktiviteter, såsom seminarier, seminarieserier, workshops, akademiska debatter och föreläsningar.

Aktiviteter HT19


Seminar: Methodological Presentation on “Situational analysis” (6 Sep)

Seminar: Perspectives on nurse staffing! (12 Sep)

Workshop: Presentation skills – Capture your audience (13, 17 & 24 Oct)

Konferens: Advances in Health Care Sciences (13 & 14 Nov)

Workshop: Doing Thematic Analysis: A practical two-day introduction (15 & 18 Nov)

Workshop: How to communicate your research using text and image - a workshop in graphic design (19 Nov)

Workshop: Att skriva en bra kappa (17 Dec)

Aktiviteter VT19

Winter Conference

Seminarier om Pedagogiska Innovationer - Etiska Dilemman inom Hälsovetenska

Seminarier om Pedagogiska Innovationer med Carina Bois

Seminarier med Heather Fritz Ph.D., OTR/L, Assistant Professor of Occupational Therapy and Gerontology

Seminarieserie - Komplexa interventioner and implementeringar inom hälsovetenskap; Introduktion till seminarieserien av Susanne Guidetti och Terese Stenfors

Öppen föreläsning - Graham Moore och Jemma Hawkins

Seminarieserie - Komplexa interventioner and implementeringar inom hälsovetenskap; Graham Moore och Jemma Hawkins

Seminarieserie - Komplexa interventioner and implementeringar inom hälsovetenskap; John Ovretveit

Seminarieserie - Komplexa interventioner and implementeringar inom hälsovetenskap; uppföljning till seminarieserien av Susanne Guidetti och Terese Stenfors

Seminarier med Esther Steuljtens Associate professor av Neurorehabilitation

Doktorander handledadagar

Kappaseminarium

Hur man skriver en bidragsansökan

Summer School

Virtual Journal Club

Aktiviteter HT18

Doktorander handledadagar

Intranet för nyantagna doktorander

Föreläsning - Komplexa ingrepp och hur man sprider dem av Rona Campbell

Grafisk Design Workshop

Workshop - Lär dig om de senaste metoderna för att analysera intensiva longitudinella data

Kappaseminarum

 

Aktiviteternas upplägg

Seminarier

Programmet arrangerar seminarier med syfte att sprida information och kunskap. Programmet ser seminarierna som ett mycket bra forum för frågor och diskussioner angående ett valt tema.

Seminarieserier

Seminarieverksamheten inom programmet är tänkt att erbjuda möjlighet till ämnesfördjupning inom specifika områden utöver den ämnesfördjupning som forskningsprojektet i sig ger. Utöver detta vill programmet att seminarieserierna ska skapa möjlighet för nätverksbyggande mellan både doktorander, handledare och andra forskare.

Workshops

I workshops betonas problemlösning och karakteristiskt för workshops är att doktoranderna ges möjlighet till färdighetsträning genom ett stort inslag av ”hands on”, vilket förutsätter att deltagarna är involverade och medverkar aktivt. Workshops är dessutom ett utmärkt sätt att med korta beslutsvägar tillvarata doktorandernas initiativ och förslag vid behov av specifik kunskap.

Föreläsningar & akademiska debatter

Akademiska debatter anordnas i syfte att möjliggöra och stödja doktorandernas utveckling av kritiskt tänkande samt egna reflektioner och ställningstaganden, utifrån ett större perspektiv än den egna forskargruppen/institutionen genom att skapa forum för akademiska debatter kring viktiga frågor. Föreläsningar erbjuds också med olika intressanta föreläsare.

 

Anmälan & deltagande

Ansökan om deltagande görs via mail, länk finns i bifogade annonser.

Enskilda deltagares medverkan är av största betydelse för övriga deltagare och workshopens eller seminariets utformning i sin helhet. Det innebär att om du bekräftar deltagande förväntas du delta under hela workshopen alternativt hela seminariet.

Om inget annat anges ges företräde till registrerade doktorander vid Karolinska Institutet. Därefter ges företräde för övriga registrerade doktorander.

Bekräftelse och ytterligare information skickas till deltagarna per e-post.

De olika aktiviteterna utvärderas oftast efteråt, genom att deltagarna får en utvärderingslänk och via den besvara ett antal frågor. Syftet är att aktiviteterna ska hålla så god kvalitet som möjligt och att förbättringar/förändringar görs utifrån utvärderingsresultat och inkomna synpunkter.